Részvételi- és Játékszabályzat

1. Canesi Ildikó E.V. (1039 Budapest Szamos u. 14., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki teljesíti a 2. pontban előírt feltételeket (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A sorsolásba azon játékosok kerülnek be, akik a játék ideje alatt a Facebookon a játékfelhívás alatt hozzászólásban megjelölik a https://gasztrohos.hu/ oldalon található receptek valamelyikét

3. A Játék 2019. január 4-én (péntek) 19:00 órakor indul, és 2018. január 6-án (vasárnap) 23:59 óráig tart. 

4. Egy Játékos a játék ideje alatt akárhány megjegyzést tehet. A külön hozzászólások külön tételként kerülnek be a sorsolásba. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a hozzászólások beérkezési időpontján a SFacebook hozzászólás regisztrált időponja értendő. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett hozzászólásokért. 

5. A sorsolásban minden a feltételeknek megfelelő bejegyzés részt vesz. 

A nyeremény sorsolására 2019. január 7. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a Szervező székhelyén.

A Szervező az ajándék nyertesét a sorsolástól számított 3 napon belül a Szizi művek Facebook oldalán közzéteszi. 

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, a sorsolás után a Játékos a nyereményről lemond vagy a Szervező a nyertessel semmilyen általa ismert elérhetőségen nem tudja a kapcsolatot felvenni 10 napon belül.

6. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, akinek a hozzászólása nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. 

7. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, 

8. A Játékosk által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. A Szervező a nyeremény tekintetében az Általános Szerződési Feltételek szerint vállal szavatosságot.

10. A Szervező a Játékosok személyes adatait nem kéri be, más promócióhoz és marketing tevékenységhez nem használja fel.